Thoát

Tế bào Agar IO

Tế bào Agar IO
Xếp hạng game này

Hướng dẫn

Agar.io tương tự như cá lớn nuốt cá bé, nhưng thay bằng các tế bào hình tròn. Bạn hãy di chuyển tế bào của bạn để ăn các sinh vật nhỏ. Kích thước của bạn sẽ lớn dần. Mục tiêu bạn cần nuốt các tế bào nhỏ hơn 10% mình.

Cách chơi Agar.io: Sử dụng chuột điều hướng chấm tròn của bạn di chuyển xung quanh, và phím cách Space cho phép bạn phân chia cơ thể và phím W để thả mồi.

Các chế độ chơi Agar.io:

1. FFA (Free For All): Mỗi người chơi sẽ chơi độc lập. Ăn những viên thức ăn nhỏ khắp bản đồ và những tế bào nhỏ hơn.

2. Experimental (Thử nghiệm): Là chế độ chơi để thử nghiệm những cơ chế, thực thể mới trong trò chơi.

3. Team (Đội): Trong chế độ này, người chơi được phân làm 3 đội: Xanh nước biển, Xanh lá, Đỏ một cách ngẫu nhiên. Tế bào của mỗi người trong cùng một đội không thể bị “ăn” bởi người trong đội đó. Khi hai tế bào cùng màu va chạm với nhau, chúng sẽ đẩy nhau.

4. Party: Đây là chế độ để người chơi tùy ý chơi theo đội hoặc chơi một mình. Không có bất kì một cơ chế chống gian lận nào.